Structura Teritoriala a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania

Sondaj PTIR: 9 din 10 IMM declara ca s-au confruntat cu piedici in afaceri

Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania (PTIR) deruleaza proiectul “Cresterea capacitatii PTIR de a formula politici publice alternative in domeniul debirocratizarii si simplificarii procedurilor aplicabile mediului de afaceri”, cod Mysmis – 112861, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, POCA/111/1/1/Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP.

Proiectul derulat de PTIR vizeaza optimizarea procesului decizional prin elaborarea, fundamentarea, promovarea si sustinerea unei politici publice alternative cu privire la debirocratizarea si simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obtinerea autorizatiei de functionare a IMM-urilor si a avizelor si acordurilor aferente, precum si prin dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare, evaluare si eficientizare a acesteia.

Printre respondenti ponderea cea mai mare au fost microintreprinderile (0-9 angajati), in proportie de 63%, 10% intreprinderi mici (10-49 angajati), 1% intreprinderi mijlocii (50-249 angajati), 2% intreprinderi mari (peste 249 angajati), 22% ONG (asociatie, fundatie)/ patronat

Potrivit rezultatelor sondajului, la intrebarea „V-ati confruntat cu bariere/piedici administrative la initierea, derularea sau consolidarea afacerii dvs.?”, 94% dintre cei chestionati au raspuns afirmativ.

Totodata, printre barierele administrative care i-au afectat cel mai mult, respondentii au mentionat in principal procedurile indelungate si complicate de autorizare, costurile ridicate administrative si numeroase taxe parafiscale. Astfel, 18,9% au mentionat procedurile complicate de autorizare/inregistrare, 16,7% procedurile indelungate de autorizare/inregistrare, 14,4 costurile administrative ridicate, 12,8 numeroase taxe parafiscale, 11,1% perioada mica de valabilitate a autorizatiei, cu necesitatea reluarii procedurilor, 25% lipsa solutiilor e-Government (lipsa unor informatii actualizate accesibile pe internet, posibilitatea descarcarii de formulare, de completare si transmitere online, inclusiv pentru plata taxelor) si 1,1% alte raspunsuri. In categoria “alte raspunsuri”, au fost mentionate taxele fiscal pentru costurile angajatilor, legi care impun investitii costisitoare si nejustificate (ex.: dotarea cu sisteme de monitorizare video si antiefractie a fiecarui punct de lucru al unei societati ce comercializeaza metale pretioase) si autorizarea activitatii comerciale la nivelul Primariei Sibiu.

Cu exceptia a 3% din respondenti, majoritatea respondentilor a considerat ca este necesara infiintarea unui departament de debirocratizare in cadrul ministerului de resort si in celelalte ministere, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru identificarea si simplificarea sarcinilor administrative cu care se confrunta mediul de afaceri, care sa stabileasca masuri trimestriale de debirocratizare, masura care apare si in Programul de Guvernare.

Respondentii au mentionat mai multe domenii in care sunt necesare masuri urgente de debirocratizare si simplificare a procedurilor, in principal domeniul fiscal, al programelor cu finantare UE/buget, domeniul autorizarii/functionarii intreprinderilor, achizitiilor publice si relatiilor de munca. Astfel, 8,7% dintre respondenti au mentionat domeniul inregistrarii societatilor comerciale, 13,9% domeniul autorizarii functionarii societatilor comerciale, 15,3% domeniul fiscal si de procedura fiscala, 12,2% domeniul achizitiilor publice, 12,2% accesarea si implementarea proiectelor cu finantare de la bugetul de stat, 14,6% accesarea si implementarea proiectelor cu finantare europeana, 13,2% domeniul relatiilor de munca, 9,1% domeniul securitatii si sanatatii in munca si 0,7 alte domenii. In cadrul raspunsurilor la categoria “alte domenii”, au fost mentionate toate domeniile si PSI.

Respondentii au mentionat si autorizatiile/avizele/acordurile de functionare a intreprinderilor, pentru care sunt necesare masuri urgente de debirocratizare/simplificare a procedurilor. Astfel, 16,8% dintre respondenti au mentionat autorizatia PSI, 9,2% autorizatia sanitara, 9,2% autorizatia sanitar-veterinara, 8% aviz pentru amplasarea reclamei luminoase, 4,4% certificate de clasificare a unitatilor de cazare, 2% autorizatia pentru casele de schimb valutar, 12% autorizasia de functionare la primarie, 13,2% autorizatia de mediu, 9,2% autorizatia ITM si protectia muncii, 4,4% aviz pentru difuzarea de muzica, 6,8% autorizatia de la Ministerul de Interne pentru protectie si paza (firme de securitate, etc), 2% aviz de la comisia de supraveghere (firme de asigurare, leasing, etc) si 2,8% alte avize si autorizatii. La categoria raspunsuri pentru “alte avize si autorizatii”, respondentii au considerat ca pentru difuzare muzica sunt trei organisme care bat la usa sa ceara bani. In scop ambiental este relativ ok, insa daca aplici pentru scop lucrativ se cer procente din venituri. De exemplu in domeniul aerobic/dans se cere 1,5% din incasarile pe respectivul domeniu. Este practic imposibil de dat exact deoarece intr-o sala de fitness abonamentele sunt generale. Acestia au mai mentionat Certificatul de Urbanism.

Ca masuri generale urgente si strict necesare de debirocratizare si simplificare a procedurilor respondentii au raspuns:

– elaborarea si implementarea de planuri concrete pentru reducerea sarcinilor administrative la nivelul fiecarui minister/institutie publica si la nivel national: 7,3%;

– infiintarea unui ghiseu unic online pentru informarea intreprinzatorilor, privind procedurile de infiintare/autorizare/licentiere, obligatiile si termenele legale, contraventiile si alte forme de raspundere, grupate pe categorii de intreprinderi si pe coduri CAEN: 9,7% ;

– generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice: 9,7% ;

– generalizarea posibilitatii descarcarii de formulare, precum si completarea si transmiterea lor online: 8,7%

– generalizarea platilor electronice pentru taxele de autorizare: 7,9%

– reanalizarea perioadei de validitate a autorizatiilor/licentelor si marirea duratei acestora pentru reducerea birocratiei: 7,3%;

– evaluarea ex-post de impact a tuturor procedurilor administrative sau efectuarea unui audit institutional anual independent/analiza sociologica tip barometru, din perspectiva sarcinii birocratice pentru intreprinzatori: 5%;

– generalizarea eliminarii cerintei de depunere a copiilor legalizate dupa documente, pentru reducerea costurilor notariale: 7,9%;

– reducerea masiva a numarului de autorizatii si taxe: 8,9%;

– generalizarea transferului electronic al datelor intre institutii si implementarea principiului depunerii documentelor si informatiilor “doar o singura data”: 8,1%;

– publicarea de ghiduri, formulare, cereri tip, aplicatii model pentru intreprinzatori: 6,5%;

– crearea unei retele tematice nationale pentru imbunatatirea politicilor publice care sustin debirocratizarea si simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, formata din reprezentanti ai ONG-urilor, partenerilor sociali, reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice: 4,8%;

– infiintarea de centre de servicii specializate pentru intreprinzatori, pentru solutii imediate la nevoile lor: 7,5%

– alte propuneri cu caracter general: 0,6%.

La categoria raspunsuri pentru “alte propuneri cu caracter general” au fost mentionate existenta unei platforme cu toti agentii economici si situatia lor (popriri, dosare, petitii etc) pentru a putea verifica si lua actiune imediat pentru evitarea aparitia unor probleme, existenta unor reguli general valabile pentru institutiile subordonate (de ex: in prezent exista diferente intre documentele solicitate de catre sucursalele aceleiasi banci, de catre oficiile registrului comertului din 2 localitati diferite sau agentii de implementare coordonate de acelasi minister), reactualizarea codurilor CAEN adaptate noilor afaceri si domenii si autorizatia de constructie.

Sondajul national a fost derulat in perioada mai-septembrie 2019 la nivelul membrilor PTIR si CNIPMMR.

 

Sursa: CNIPMMR