Structura Teritoriala a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania

OUG nr. 29/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare – MASURI PRINCIPALE PENTRU IMM-URI

 

IN CADRUL PROGRAMULUI IMM INVEST ROMANIA

 1. Se mareste garantia  de catre stat de la 50% la  maximum 80% din valoarea finantarii pentru credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru. Valoarea maxima a finantarilor garantate de stat pentru un beneficiar este de 10 milioane lei ;
 2. Pentru IMM-urile care nu au depus situatii financiare la data solicitarii creditului garantat valoarea maxima a finantarii pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata pe baza mediei cheltuielilor aferente din balantele lunare;
 3. Acordarea uneia sau mai multe garantii pentru credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, de maximum 90%, pentru microintreprinderi sau intreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici;
 4. Pentru creditele acordate microintreprinderilor sau intreprinderilor mici se subventioneaza cu 100% dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investitii,  din bugetul Ministerul Finantelor Publice in cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis;
 5. Perioada de acordare a subventiei de dobanda este de la momentul acordarii creditului si poate dura pana la 31 martie 2021;
 6. Durata maxima a finantarilor este de 120 de luni in cazul creditelor pentru investitii si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru (putand fi prelungite cu maxim 36 de luni).

 

MASURI PENTRU IMM-URI

 1. Pe durata starii de urgenta IMM-urile care si-au intrerupt total sau partial activitatea in baza deciziilor autoritatilor publice competente si detin certificatul de urgenta eliberat de MEECA beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati- electricitate, apa, gaze natural, telefonie si internet, precum si de amanarea la palta a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si sediu secundar;
 2. In contractele in derulare incheiate de IMM-uri poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercare dovedita cu inscrisuri communicate intre parti, prin orice mijloace, de renegociere a contrcatului, pentru adaptarea clauzelor acestuia.
 3. Se prezuma caz de forta majora masurile dispuse pentru prevenirea si combatere pandemiei care a afectat activitataea IMM, atestata prin certificatul pentru situatii de urgenta;
 4. Penalitatile din contractele incheiate cu autoritatile publice de catre IMM-uri, pentru intarzieri in executare, nu se datoreaza pe durat starii de urgenta;
 5. Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta, iar pe perioada acesteia se suspenda depunerea declaratiei.

RESTRUCTURAREA OBLIGATIILE BUGETARE

 1. Se prelungeste termenul pana la care debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare,  are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa pana la 31 iulie 2020, fata de 31 martie 2020;
 2. Se prelungeste termenul pana la care solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare se poate depune pana la 30 octombrie 2020, fata de 31 iulie 2020.

 

 MASURI FISCALE

 1. Pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonanteide urgenta si neachitate pana la incetarea masurilor nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere – inceteaza in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.
 2. Se proroga pana la 30 iunie termenele de plata a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, cu pastrarea bonificatie de 10%.

 

Sursa: CNIPMMR