Structura Teritoriala a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania

Infiintarea autoritatii nationale pentru formare profesionala initiala in sistemul dual din Romania

 1. Ordonanta de Urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania

In sedinta din data de 28.06.2018, Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania, in scopul de a se asigura functionarea eficienta a parteneriatului dintre agentii economici, administratia publica locala si scoala, pentru formarea profesionala initiala in sistem dual, cu beneficii in primul rand pentru tinerii absolventi de clasa a VIII-a, pana in 23 de ani, care isi doresc sa devina muncitori calificati, precum si pentru agentii economici care au nevoie de forta de munca bine pregatita si sunt dispusi sa se implice activ in formarea ei in companii.

Autoritatea infiintata urmeaza sa coordoneze legatura dintre mediul economic investitional si oferta educationala, astfel incat solicitarile agentilor economici sa se materializeze prin organizarea de clase de nivel scoala profesionala in sistem dual la nivel national.

Atributiile principale ale Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania vor viza:

 • organizarea si coordonarea formarii profesionale initiale in sistem dual din Romania;
 • identificarea, anticiparea si analiza periodica a nevoilor de competente cerute de piata fortei de munca si introducerea de calificari noi in formarea profesionala initiala in sistem dual;
 • elaborarea unui sistem de acreditare a furnizorilor publici/privati de formare profesionala initiala in sistem dual, care va fi aprobat prin hotarare a Guvernului;
 • elaborarea de metodologii privind certificarea profesionala initiala a absolventilor din sistemul de invatamant dual, care vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii;
 • consilierea familiilor, a unitatilor de invatamant si a angajatorilor in scopul incurajarii participarii elevilor in formarea profesionala initiala in sistem dual;
 • asigurarea promovarii in randul tinerilor si ale familiilor acestora a conceptului de scoala profesionala in sistem dual ca alternativa de excelenta in domeniul educational.

Conducerea Autoritatii va fi asigurata de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului.

Structura organizatorica a Autoritatii, precum si Regulamentul de organizare si functionare a acesteia se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

La nivel national se infiinteaza si functioneaza 8 birouri teritoriale ale Autoritatii, structuri fara personalitate juridica, corespunzator celor 8 zone de dezvoltare ale Romaniei.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritatii se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

gethumbnew

 1. POZITIA CNIPMMR PRIVIND infiintarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania

CNIPMMR sustine necesitatea unor masuri legislative, fiscale si administrative corespunzatoare pentru rezolvarea deficitului major de personal calificat in mod corespunzator de pe piata muncii, precum si necesitatea imbunatatirii sistemului de formare profesionala initiala in sistem dual si asigurarea unui parteneriat real si calitativ intre mediul economic investitional si oferta educationala.

CNIPMMR atrage atentia asupra urmatoarelor aspecte privind recenta reglementare a infiintarii Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania:

 • Neindeplinirea conditiilor constitutionale pentru adoptarea unei Ordonante de urgenta (art. 115 alin. 4 din Constitutia Romaniei: “Guvernul poate adopta ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand obligatia de a motiva urgenta in cuprinsul acestora”): pentru anul şcolar 2018-2019 oferta educationala pentru invatamantul dual a fost deja aprobata şi publicata; potrivit calendarului etapelor de fundamentare a cifrei de şcolarizare, pentru anul şcolar 2019-2020, operatorii economici transmit la Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic solicitarile pana la finalul lunii noiembrie, intregul proces de adoptare a planului de şcolarizare la nivel judetean finalizandu-se in luna ianuarie, astfel incat nu exista o urgenta de schimbare a institutiei responsabile pentru centralizarea solicitarilor operatorilor economici şi gestionarea relatiei cu inspectoratele şcolare, unitatile administrative teritoriale şi unitatile de invatamant (in prezent atributia fiind de competenta Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic) şi de infiintare a inca unei autoritati.
 • Lipsa unei analize corespunzatoare a situatiei de fapt si a cadrului legislativ existent: in Nota de fundamentare se invoca lipsa unei autoritati nationale care sa asigure o centralizare pro-activa şi o reglementare unitara a sistemului de formare profesionala initiala in sistem dual in Romania”, in conditiile in care exista de mai mult de un an o autoritate cu aceste competente (conform art. 23 alin. 4 din Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin Ordinul nr. 3556 din 29.03.2017: “Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic centralizeaza la nivel national, regional si judetean solicitarile operatorilor economici si le transmite inspectoratelor scolare si unitatilor administrativ-teritoriale mentionate in solicitarile operatorilor economici”);
 • Lipsa unei fundamentari corespunzatoare (lipsa analizei impactului bugetar, lipsa analizei impactului noii reglementari, suprapunerea atributiilor si competentelor noii autoritati cu cele ale Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic );
 • Lipsa transparentei si a consultarilor cu partenerii sociali (nici in Comisia de dialog social, nici in Consiliul Economic si Social, cu incalcarea dispozitiilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, proiectul fiind trimis la CES dupa adoptarea Ordonantei de urgenta);
 • Prevederi insuficient analizate si chiar nefezabile, care afecteaza caracterul unitar al formarii profesionale si care vor produce disfunctionalitat(exp. infiintarea noii autoritati in “subordinea Guvernului şi in coordonarea prim-ministrului”, in conditiile in care primii doi ani ai invatamantului dual sunt parte a invatamantului obligatoriu, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului fiind organul de specialitate al administratiei publice centrale, care elaboreaza şi implementeaza politica nationala in domeniul invatamantului preuniversitar, conform art. 94 din Legea educatiei nationale); De asemenea, conform art. 25 alin. (6) din Legea educatiei nationale: „Organizarea si functionarea invatamantului dual, accesul in invatamantul dual, durata si continutul programelor de pregatire profesionala, modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, in urma consultarii reprezentantilor operatorilor economici si a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate.”
 • Necesitatea valorificarii concluziilor si recomandarilor expertilor Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare/Banca Mondiala, incluse in Raportul: “Servicii de asistenta tehnica pentru luarea unor decizii informate privind investitiile in infrastructura”, din aprilie 2018, realizat pentru analiza functionala a subsectorului invatamant profesional si tehnic din Romania, in special a urmatoarelor recomandari:
 • “Structura organizationala include trei principii cheie, si anume: (i) toate sau majoritatea atributiilor ce alcatuiesc un rol trebuie aduse laolalta; (ii) rolul trebuie sa aiba o entitate organizationala dedicata si desemnata; si (iii) conducerea trebuie sa fie unitara si trebuie sa existe un singur lider intr-o organizatie si o singura organizatie principala intr-un sistem”;
 • “Echipa a concluzionat ca functia de leadership si supraveghere a sistemului IPT sau a intregului sistem IPTI (Invatamant Profesional si Tehnic Initial), lipseste”;
 • Per ansamblu, saptesprezece functii diferite asociate sistemului IPTI, excluzand activtatea de predare, sunt indeplinite de noua entitati organizationale diferite si gestionate de noua manageri seniori, la nivel de Director General; acestia raspund fata de trei Secretari de Stat diferiti, care, la randul lor, sunt subordonati Ministrului”, cu recomandarea: “Desemnarea unui Secretar de Stat pentru IPT. Sistemul IPT ar trebui sa fie singura responsabilitate, sau responsabilitatea cheie, a unuia dintre Secretarii de Stat”;.
 • “CNDIPT (Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic n.n.) este organizatia care se apropie cel mai mult de indeplinirea rolului de organizatie principala, indeplinind doua din cele patru conditii necesare pentru a conduce un sistem: (i) este complet, sau aproape complet dedicata sistemului; si (ii) este implicata sau foarte familiarizata cu toate domeniile din sistem. Insa nu intruneste si celelalte doua cerinte: (iii) capacitatea de a servi in calitate de custode al cunostintelor si expertizei privind domeniile functionale ale sistemului; si (iv) autoritate profesionala”, cu recomandarea: “Transformati CNDIPT intr-o organizatie principala pentru sistemul IPT. Reorganizati-o, modificati-i ROF-ul pentru a reflecta rolul de organizatie principala, si imbunatatiti-i capacitatea de a indeplini acest rol “;
 • “Incurajati infiintarea mai multor unitati de invatamant profesional dual care dispun de cele mai bune si moderne echipamente si instrumente si care nu duc lipsa de materiale datorita implicarii angajatorilor”;
 • “Oferiti stimulente companiilor pentru a se implica si/sau a contribui la practica elevilor, dar adoptati si politici ce impun crearea unor fonduri la nivel de industrie sau a unor centre de formare profesionala specifice diferitelor sectoare/industrii”

Avand in vedere analiza si la recomandarile expertilor Bancii Mondiale, dezvoltarea si imbunatatirea activitatii Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, care colaboreaza si cu inspectoratele scolare, ar fi constituit o solutie mult mai fezabila pentru asigurarea unui cadru adecvat parteneriatului mai bun intre mediul economic investitional si oferta educationala, fara dublarea competentelor autoritatilor/institutiilor, fara afectarea caracterului unitar al formarii profesionale la nivel de sistem national, fara intarzieri administrative sau disfunctionalitati si, nu in ultimul rand, fara noi cheltuieli birocratice (materiale si de personal) generate de infiintarea unei noi autoritati, cu 8 birouri teritoriale.

Sursa: www.cnipmmr.ro