Structura Teritoriala a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania

Evenimente

  11 mai 2018
PROCES VERBAL
NR. 1517 Incheiat astazi 11 mai 2018, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Patronatului IMM Constanta In sedinta Consiliului Director al Patronatului IMM Constanta s-a hotarat...