Structura Teritoriala a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania

Evenimente

  14 noiembrie 2016
Intreprinzatorii, invitati sa transmita propuneri pentru Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si serviciilor de piata din municipiu
In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica: Proiectul de hotarare pentru aprobarea...